Queensland

Queensland 3-seater sofa

Product code YU-8093 MISS-25 Light grey
Giá 11,318,000
Kích thước 1860 × 830 × 830 mm
Chất liệu

Màu sắc

Danh mục: Từ khóa: ,